TEHTUD TÖÖD

Allpool on välja toodud mõned meie mahukamad tööd.

Elekritööd

Madalpinge õhuliinide pehkinud puitmastide ja tugede asendamine Tartu piirkonnas
Välivalgustite kannude ja kaablite paigaldus, Tõrva linn, Kõrtsi
KÜ Jaama 17, Valga Linn, elektritööd
Kassi: (Tõrva) F-1 Rikete vähendamine, Tõrva vald, Valgamaa
Nuia: TQR-Pärna: (Tõrva) Nõuetekohasuse tagamine
Suure-Jaani alajaama 110V renoveerimine
Biotiigi, Oe küla, Antsla vald, Võrumaa
Elektriliitumistööd, Tartumaa, Tartu Terminal AS
Palu: (Otepää) F-2 rikete vähendamine
Elektrivõrguehitus, Valga linn, Tartu Terminal AS
Kiisa: (Tõrva) F-3, nõuetekohasuse tagamine, Tõva vald, Valgamaa
Liimi, Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa, LP8024
Võrgu ümberehitus, Ala-Vilsi, Patküla küla, Tõrva vald
Metsanurga, Vidrike küla, Otepää vald, Valgamaa
Õhuliini juhtmete kõrgusgabariidi tõstmine
Elektrivarustuse rajamine, Ikla küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Ehitustööd

Veetrassiehitus, Valga linn, Säde park
Kõnnitee kindlustuse ehitus Võtu tn -Õhtu tn ristmikul, Valga linn
Magistraaltorustiku rekonstrueerimine, kaevamistööd, Valga linn
Valgustuse ehitus, Kõrtsi väli, Tõrva linn
Otepää Metall ja VPM veetrassiehitus

Lammutstööd

Valga Politseihoone lammutus ja väljakaeve
Tõrva linn, Kesk tn8 kontorihoone ja alajaamahoone lammutamine

Unikivi paigaldus

KÜ Soo 2, parkimisala ehitus ja panduse valamistööd
KÜ J.Kuperjanovi 16, Parkimisala ehitus

Päikesepargide ehitustööd

Päikeselektrijaama kaabeldustööd, Nursi tee 29, Sõmerpalu alevik, Võrumaa
Päikesepargi rajamine, Marja Talu OÜ, Kiriku küla, Tõrva vald, Valgamaa
Päikeseelektrijaama kaabeldustööd, Jaanikese küla, Valga vald, Valgamaa
Päikeseelektrijaama kaabeldustööd, Kiltsi küla, Jõgevamaa
Päikeseelektrijaama kaabeldustööd, Aakre, Elva vald, Tartumaa
Päikeseelektrijaama kaabeldustööd, Märjamaa vald, Raplmaa
Päikeseelektrijaama kaabeldustööd, Kolmenu ja Mäeotsa kinnistu, Püssi, Lüganuse alevik, Ida- Virumaa
kaabeldustööd Sillaotsa Päikese elektrijaam Ida-Virumaa

Elektritööd

Ädu: (Otepää) F-6 elektrinõuete kohasuse tagamine, IL4992
Palumõisa, Lümmatu küla, Antsla vald, Võrumaakond peakaitse suurendamine, LP5918
Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa, Kaablipaigaldustööd
Tsirguliina-Sooru fiider 15kV keskpingevõrgu parandamine, Tõlliste vald, Valgamaa
Ehituse alla jääva 15kV maakaabli ümbertõstmine, Puiestee tn1 Tõrva linn, Valgamaakond
Pehkinud puitmastide asendamine

Ehitustööd

Rajatööd ja piirdeaia ehitus Koikkülas
Panduse ehitus, Tähe 13, Valga linn

Lammutustööd

Valga, Metsa tn28 ja Koikküla kuivati hoonete lammutamine
Vilaski raketsisahtide täitmine ja maa-ala korrastamine

Unikivi paigaldus

Parkimisala ehitus, KÜ J.Kuperjanovi 18a, Valga linn
Parkimisala ehitus, KÜ Pikk 35, Valga linn

Parkettkivi paigaldus

Uus 12 KÜ

Parkimisala ehitus,unikivi paigaldus

OTOLUX AS

Hooldus-ja remonttöö

Sammelsoo:(Otepää)F3
Käspre:(Tõrva)f1
Partsi:(Mõniste)F3
Ketta:(Otepää)F3
Riiviku:(Otepää)F4
Pikari:(Otepää)F3
Kösti:(Otepää)F1 kliendiprobleemilahendamine
Peebu:(Valga)F4 nõuetekohasuse tagamiseks Valga vald Valgamaa
Puide:(Tõrva)F2 nõuetekohasuse tagamiseks
Ädu:(Otepää) F6

Hooldus ja remonttöö

Sookoba:(Valga)F1
Kaagjarve:VAL-VALGA 110/10
Talli:(Otepää)F4
Põlduri:(Valga)F4
Taheva F1
Siimu AJ F1

Parkimisala laiendustööd

Vahtra 3MTÜ

Parkettkivi paigaldus

Valga lasteaed BURATINO

Alajaamade ehitustööd

Aitsra AJ
Kikati AJ

Hooldus-ja remonttöö

Martini AJ F-2
Suntsi AJ F-2
Lobjaku F-3
Metsa aj F-3
Jaska AJ F-1
Lobjaku AJ F-4
Reede AJ F-4
Silla AJ F-2
Tref 3 AJ
Tõrvandi AJ F-5
Kõo AJ F-2
Paaslangi AJ F-5
Lembi AJ F-9
Kisso AJ F-1
Kase AJ F-4
Valguta AJ -13

Valga linn tänävavalgustuse ehitus

Tolli, Kesva, Mööbli tn.

Parkimisalade ehitus

Uus 10, Uus 12.

Parkettkivi paigaldus

Valga Lasteaed BURATINO

Elektritööd

Pringi küla, Sangaste vald, Valgamaa. Pringi F3 rikete vähendamine
Tänavavalgustuse ehitustööd Valgas. Kaevetööd tänavavalgustuskaabli paigalduseks vastavalt tööprojektile
Valga linn, KIK tänavavalgustusprojektiga kaasnevad tööd. Spordi AJ F3, F4
Valga linn, KIK tänavavalgustusprojektiga kaasnevad tööd. Allika ja Pargi tn

Ehitustööd

Tänavavalgustuse ja Elektrilevi kaasnev kõnnitee taastamine
Auto parkimisala ehitus. Valga, Uus 12

Elektritööd

Miksmaks OÜ, Energia 10 kinnistu liitmine elektrivõrguga. Energia 10, Valga linn, Valga maakond, LL1065/IL2141
Lepa AJ F1 pingeparandustöö. Taheva vald, Valgamaa IL1960
Tõutsi küla, Otepää vald, Valgamaa, F3 rikete vähendamine, IL1671
Keskuse:(Valga) F-2 nõuetekohasus, Tõlliste vald, Valgamaa

Ehitustööd

Autode parkimisala ehitus, KÜ Pikk 28

Elektritööd

Tehase AJ F3 rekonstrueerimistööd. Tsirguliina, Tõlliste vald, Valgamaa
Sõmerpalu I AJ F5 rekonstrueerimistööd. Sõmerpalu vald, Võrumaa
Liimi kinnistu liitmisühenduse ehitustööd. Möldre, Helme vald, Valgamaa
Teose 0,4 kV ÕL F2 rekonstrueerimistööd. Truuta, Otepää vald, Valgamaa
Komsi 1 elamu liitumisühenduse ja investeeringutööd. Puka vald, Valgamaa
Vallimäe talu liitumisühenduse ja investeeringutööd. Rebasemõisa, Karula vald, Valgamaa
Vori AJ F1 pingeparandustöö. Keeni, Sangaste vald, Valgamaa
Pori AJ F4 rekonstrueerimistööd. Põdrala vald, Valgamaa
Kruusamäe kinnistul võrgu ümberehitus. Taheva vald, Valgamaa

Liinitrassi hooldustööd

Räpina käidupiirkonna 0,4 kV liinitrasside hooldus Põlvamaal

Elektritööd

Sooru kuivati liitumisühenduse ja investeeringutööd. Tõlliste vald, Valgamaa
Rukkimäe kinnistu liitumisühenduse ehitustööd. Otepää vald, Valgamaa
Reovete puhastusjaama liitumisühenduse ehitustööd. Metsa tn 27, Valga linn
Puuritsa AJ F2 pingeparandustöö. Puka vald, Valgamaa
Elektriautode laadimispunkti liitumisühenduse ehitustööd. Transpordi 1a, Valga linn

Liinitrassi hooldustööd

Põlvamaal Kanepi käidupiirkonnas 0,4 kV liinitrasside hooldus
Otepää käidupiirkonnas 0,4 kV ja 10 kV liinitrasside hooldustööd

Liinitrassi hooldustööd

Valgamaal Valga-Hargla 10 kV fiidri liinitrassi hooldustööd
Valga käidupiirkonnas 10 kV ja 0,4 kV trasside puhastus
Kanepi käidupiirkonnas 0,4 kV liinitrasside hooldus
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST