TEHTUD TÖÖD

Allpool on välja toodud mõned meie mahukamad tööd.

Parkettkivi paigaldus

Uus 12 KÜ

Parkimisala ehitus,unikivi paigaldus

OTOLUX AS

Hooldus-ja remonttöö

Sammelsoo:(Otepää)F3
Käspre:(Tõrva)f1
Partsi:(Mõniste)F3
Ketta:(Otepää)F3
Riiviku:(Otepää)F4
Pikari:(Otepää)F3
Kösti:(Otepää)F1 kliendiprobleemilahendamine
Peebu:(Valga)F4 nõuetekohasuse tagamiseks Valga vald Valgamaa
Puide:(Tõrva)F2 nõuetekohasuse tagamiseks
Ädu:(Otepää) F6

Hooldus ja remonttöö

Sookoba:(Valga)F1
Kaagjarve:VAL-VALGA 110/10
Talli:(Otepää)F4
Põlduri:(Valga)F4
Taheva F1
Siimu AJ F1

Parkimisala laiendustööd

Vahtra 3MTÜ

Parkettkivi paigaldus

Valga lasteaed BURATINO

Alajaamade ehitustööd

Aitsra AJ
Kikati AJ

Hooldus-ja remonttöö

Martini AJ F-2
Suntsi AJ F-2
Lobjaku F-3
Metsa aj F-3
Jaska AJ F-1
Lobjaku AJ F-4
Reede AJ F-4
Silla AJ F-2
Tref 3 AJ
Tõrvandi AJ F-5
Kõo AJ F-2
Paaslangi AJ F-5
Lembi AJ F-9
Kisso AJ F-1
Kase AJ F-4
Valguta AJ -13

Valga linn tänävavalgustuse ehitus

Tolli, Kesva, Mööbli tn.

Parkimisalade ehitus

Uus 10, Uus 12.

Parkettkivi paigaldus

Valga Lasteaed BURATINO

Elektritööd

Pringi küla, Sangaste vald, Valgamaa. Pringi F3 rikete vähendamine
Tänavavalgustuse ehitustööd Valgas. Kaevetööd tänavavalgustuskaabli paigalduseks vastavalt tööprojektile
Valga linn, KIK tänavavalgustusprojektiga kaasnevad tööd. Spordi AJ F3, F4
Valga linn, KIK tänavavalgustusprojektiga kaasnevad tööd. Allika ja Pargi tn

Ehitustööd

Tänavavalgustuse ja Elektrilevi kaasnev kõnnitee taastamine
Auto parkimisala ehitus. Valga, Uus 12

Elektritööd

Miksmaks OÜ, Energia 10 kinnistu liitmine elektrivõrguga. Energia 10, Valga linn, Valga maakond, LL1065/IL2141
Lepa AJ F1 pingeparandustöö. Taheva vald, Valgamaa IL1960
Tõutsi küla, Otepää vald, Valgamaa, F3 rikete vähendamine, IL1671
Keskuse:(Valga) F-2 nõuetekohasus, Tõlliste vald, Valgamaa

Ehitustööd

Autode parkimisala ehitus, KÜ Pikk 28

Elektritööd

Tehase AJ F3 rekonstrueerimistööd. Tsirguliina, Tõlliste vald, Valgamaa
Sõmerpalu I AJ F5 rekonstrueerimistööd. Sõmerpalu vald, Võrumaa
Liimi kinnistu liitmisühenduse ehitustööd. Möldre, Helme vald, Valgamaa
Teose 0,4 kV ÕL F2 rekonstrueerimistööd. Truuta, Otepää vald, Valgamaa
Komsi 1 elamu liitumisühenduse ja investeeringutööd. Puka vald, Valgamaa
Vallimäe talu liitumisühenduse ja investeeringutööd. Rebasemõisa, Karula vald, Valgamaa
Vori AJ F1 pingeparandustöö. Keeni, Sangaste vald, Valgamaa
Pori AJ F4 rekonstrueerimistööd. Põdrala vald, Valgamaa
Kruusamäe kinnistul võrgu ümberehitus. Taheva vald, Valgamaa

Liinitrassi hooldustööd

Räpina käidupiirkonna 0,4 kV liinitrasside hooldus Põlvamaal

Elektritööd

Sooru kuivati liitumisühenduse ja investeeringutööd. Tõlliste vald, Valgamaa
Rukkimäe kinnistu liitumisühenduse ehitustööd. Otepää vald, Valgamaa
Reovete puhastusjaama liitumisühenduse ehitustööd. Metsa tn 27, Valga linn
Puuritsa AJ F2 pingeparandustöö. Puka vald, Valgamaa
Elektriautode laadimispunkti liitumisühenduse ehitustööd. Transpordi 1a, Valga linn

Liinitrassi hooldustööd

Põlvamaal Kanepi käidupiirkonnas 0,4 kV liinitrasside hooldus
Otepää käidupiirkonnas 0,4 kV ja 10 kV liinitrasside hooldustööd

Liinitrassi hooldustööd

Valgamaal Valga-Hargla 10 kV fiidri liinitrassi hooldustööd
Valga käidupiirkonnas 10 kV ja 0,4 kV trasside puhastus
Kanepi käidupiirkonnas 0,4 kV liinitrasside hooldus